ARCHIWUM FILMOWE

19.10.2016 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 106:
Układy odniesienia w astronomii

Prof. dr hab. Tadeusz Jan Jopek

Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki UAM

Film:

Streszczenie:

Kiedy stoimy przed tablicą z mapą miasta, w którym mamy dotrzeć do konkretnego miejsca, natychmiast szukamy punktu odniesienia - tzn. miejsca na mapie odpowiadającego naszemu aktualnemu położeniu. Bez punktu odniesienia dotarcie do wyznaczonego celu będzie bardzo utrudnione, a nawet w przypadku wielkich miast praktycznie niemożliwe. Podobnie jest w naukach przyrodniczych - często bez ściśle określonego układu odniesienia, a można nawet powiedzieć bez "dobrego" układu odniesienia, naukowe rozwiązanie wielu problemów dotyczących otaczającej nas rzeczywistości byłoby nie do pomyślenia. Poszukując prawdy o otaczającej nas rzeczywistości musimy najpierw ustalić "dobry" układ odniesienia. To znaczy taki, w którym ustalenie tej prawdy będzie możliwe. Astronomowie od dawna posługują się coraz to doskonalszymi układami odniesienia. Mamy tu do czynienia z pewnym procesem, który dokonuje się w miarę postępu technicznego czyli w miarę wzrostu precyzji obserwacji, który wymusza na astronomach opracowanie i realizację nowych, lepszych koncepcji układów odniesienia.

Sylwetka:

Prof. dr hab. Tadeusz Jan Jopek pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania dotyczą małych ciał Układu Słonecznego takich jak meteoroidy, komety i małe planety. Mała planeta o numerze 24441 została nazwana jego nazwiskiem (24441 Jopek). Profesor Jopek razem ze swymi przyjaciółmi ze wspólnot Wiara i Światło oraz L'Arche, przy akompaniamencie gitary śpiewa powszechnie lubiane piosenki: ludowe, harcerskie, ogniskowe ora inne wspaniałe utwory, polskie i nie tylko.

WYKŁADY OTWARTE 2016-2017

Początek strony