ŚCIEŻKI ZWIEDZANIA

Optyka i lasery - 2 grupy
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: prof. J. Kubicki

Elektronika cyfrowa/urządzenia mobilne - 1 grupa
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr M. Baranowski
Realizacja mgr inż. Szymon Krakowski

Komputery dużej mocy i przetwarzanie równoległe – 2 grupy
OSOBY ODPOWIEDZIALNE: prof. G. Kamieniarz / prof. G. Musiał 

Dielektryki – 1 grupa

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr M. Kempiński

 

Biofizyka –  2 grupy
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: prof. J. Gapiński

Akustyka (komora bezechowa/demonstracje dźwiękowe) – 2 grupy
OSOBY ODPOWIEDZIALNE: prof. R. Makarewicz / prof. UAM dr hab. R. Gołębiewski

Nanomateriały - 1 grupa
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: prof. M. Krawczyk / mgr Mateusz Zelent

Optyka kwantowa i nieliniowa – 1 grupa

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr K. Bartkiewicz

labfiz

Doświadczenia pokazowe Laboratorium fizyczne (dydaktyka) – 2 grupy
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr K. Gębura