13.11.2013 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 86:
Zrozumieć dualizm korpuskularno-falowy światła i materii

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Słuchacz prześledzi przebieg i wyniki doświadczeń ukazujących zachowanie się fal na wodzie i falową naturę światła, przede wszystkim zjawiska ugięcia i interferencji. Następnie zobaczy efekt fotoelektryczny zewnętrzny demonstrujący korpuskularną naturę światła. Potem zaobserwuje zachowanie się ciał w niskich temperaturach, jak zmienia się opór elektryczny ciał i będzie mógł zrozumieć, dlaczego niektóre substancje stają się nadprzewodzące. To będzie wymagało odpowiedzi na pytanie, czy tylko światło, strumień fotonów ulega ugięciu, czy te¿ dotyczy to strumieni cząstek materii? By pojąć radykalizm wniosków z tych odpowiedzi słuchacz zerknie do mechaniki kwantowej i będzie mógł zrozumieć dualizm korpuskularno-falowy nie tylko światła, ale te¿ materii.

 

Sylwetka:

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał

Początek strony