Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

Lista zgłoszeń oraz przyznanych miejsc są widoczne w zakładce Zgłoszenia.

 12.06.2012 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 84:
NANOMATERIA W MEDYCYNIE

dr inż. Maciej Jarzębski

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Nowoczesna medycyna opiera się zarówno na innowacyjnych rozwiązaniach przętowych i kadrze specjalistów jak i nowych rozwiązaniach w dziedzinie systemów celowanego i kontrolowanego uwalniania leków. Niespotykane dotąd możliwoœci niesie ze sobą rozwój fizycznych i chemicznych metod analizy i syntezy cząstek w rozmiarach rzędu jednej miliardowej metra czyli nanometrów. W badaniach nad nowymi lekami, coraz częœciej zwraca się uwagę na jego "otoczkę", czyli noœnik leku. Opracowanie nowych "pokryć tabletek" skutecznie zwiększy ich efektywnoœć, poprzez skrócenie drogi między punktem wprowadzenia leku a jego miejscem docelowym. Dodatkowo, pozwoli to na zmniejszenie skutków ubocznych terapeutyków. Duże nadzieje pokłada się w nowoczesnych materiałach polimerowych. Okazuje się, że materiał żelowy, zbliżony właœciwoœciami do tego, który nakładamy do głowy by "stabilizować" nasze włosy, może być noœnikiem leków. Przykładem są polimery na bazie poli-(N-izopropyloakryloamidu), które wykazują zdolnoœć do zmiany rozmiaru i kształtu pod wpływem różnicy pH i temperatury. Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi trendami wykorzystania nowych cząstek materii w dziedzinie DDS (drug delivery system - systemów dostarczania leków). Poznają również innowacyjne metody analityczne nanocząstek, jakimi dysponuje Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu, Wydział Fizyki UAM. Przedstawiona zostanie również niezwykle ważna rola naukowca - fizyka w opracowaniu koncepcji nowatorskich, skutecznych i bezpiecznych leków.

 

Sylwetka:

 

Zgłoszenia przyjmujemy
wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy
zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

Początek strony