Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

Lista zgłoszeń oraz przyznanych miejsc są widoczne w zakładce Zgłoszenia.

 13.02.2013 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 82:

FASCYNUJĄCY ŚWIAT KWAZIKRYSZTAŁÓW

prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Kwazikryształy pod wieloma względami podobne są do klasycznych kryształów, ale nie są zbudowane z komórek elementarnych, które powtarzają się periodycznie w przestrzeni! Aperiodyczny charakter struktury kwazikryształów powoduje, iż w materiałach tych łamane są elementarne prawa krystalografii klasycznej i zasada translacji. Odmiennośæ struktury kwazikryształów jest przyczyną bardzo interesujących właściwości fizycznych kwazikryształów. Są to materiały o wysokiej twardości, odporne na korozję i ścieranie, o wysokim oporze elektrycznym i o niskim przewodnictwie cieplnym. Kwazikryształy, obok fulerenów i nadprzewodników uważane są za największe osiągnięcie nauki o materiałach na przestrzeni ostatniego półwiecza. Odkrycia kwazikryształów dokonał Dan Shechtman (Technion, Haifa, Izrael) w 1982 roku, obserwując obrazy powstające w wyniku dyfrakcji i interferencji elektronów na mikroziarnach stopu aluminium-mangan Al6Mn. Za odkrycie to otrzymał on Nagrodę Nobla z chemii w roku 2011.

 

Sylwetka:

Henryk DROZDOWSKI jest profesorem w Zakładzie Optyki na Wydziale Fizyki UAM i kierownikiem Pracowni Dydaktyki Fizyki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą fizyki fazy skondensowanej, a dorobek naukowy obejmuje 84 publikacje, w tym trzy książki. Pasjonuje się problemami egzystencjalnymi, takimi jak powstanie i kres istnienia Wszechświata, relacje między fizyką a filozofią. Nie podziela opinii o hermetyczności nauki; pragnie dzieliæ się z innymi swymi fascynacjami i radością obcowania z nauką. Autor podręcznika dla studentów fizyki Fizyczny Obraz Świata (Wyd. Naukowe UAM, Poznañ 2007) i wielu artykułów popularnonaukowych, opublikowanych w Wiedzy i Życiu, Delcie, Fizyce w Szkole. Wykłada m.in. fizykę Wszechświata.

Zgłoszenia przyjmujemy
wyłącznie poprzez formularz zapisów.

Przypominamy, że nie przyjmujemy
zgłoszeń przez telefon ani e-mail.

Początek strony