10.02.2016 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 103:
Bozon Higgsa i WSZECHŚWIAT inflacyjny

prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski

Zakład Fizyki Dielektryków, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

W roku 1964 fizyk brytyjski Peter Higgs postulował istnienie cząstki, będącej kwantem pola skalarnego nadającego masę. W 2013 roku otrzymał wraz z fizykiem belgijskim François Englertem Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za przewidzenie teoretyczne i potwierdzenie doświadczalne w CERN-ie istnienia bozonu Higgsa, czyli za wkład w zrozumienie istoty pochodzenia masy materii. Wszystkie znane cząstki elementarne są już dalej niepodzielne, ale różnią się masą. Elektron ma masę milion razy mniejszą niż masa najcięższego
z kwarków! Neutrino jest tysiące razy lżejsze niż elektron. Skąd te różnice? Dlaczego i w jaki sposób Przyroda nierówno obdzieliła te cząstki masą? Jaki jest mechanizm, który to wyjaśnia? O tym opowiem na wykładzie.

Odkrycie bozonu Higgsa udowodniło prawdziwość wielu idei fizykalnych. Alain Guth zaproponował związanie koncepcji Wszechświata inflacyjnego (eksplozji inflacyjnej)
z przejściem fazowym ujawniającym się przy łamaniu symetrii oddziaływań silnych jądrowych i elektrosłabych. W bardzo wczesnych fazach ewolucji Wszechświata gęstość energii pola Higgsa była równa zeru. Przedinflacyjny Wszechświat zawierał już pole Higgsa. Pole Higgsa ewoluuje w miarę stygnięcia Wszechświata.

Zapraszam na wykład, który będzie ekscytującą wspinaczką po skali energii
z jednoczesnym cofaniem się w czasie i wnikaniem w głąb materii. Spróbujemy wspólnie odtworzyć pierwsze chwile naszego Wszechświata.
 
  
 
Prof. Peter Higgs w CERN-ie; komputerowa analiza danych z eksperymentu 
w CERN-ie


Sylwetka:

Prof. UAM dr hab. inż. Henryk Drozdowski pracuje w Zakładzie Fizyki Dielektryków
na Wydziale Fizyki UAM. Zajmuje się rentgenowskimi badaniami materii miękkiej (ciecze molekularne, roztwory, ciała amorficzne, układy biologiczne), które są źródłem wielu cennych informacji o oddziaływaniach międzymolekularnych i dynamice molekularnej. Opublikował ponad 40 prac naukowych i wiele prac popularnonaukowych z fizyki, w czasopismach: Wiedza i Życie, Fizyka w Szkole, Delta. Za popularyzację fizyki otrzymał Nagrodę Redakcji „Fizyka w Szkole” za najlepsze artykuły roku 1997 i Medal Marcina Kromera (Kraków, 2012) za popularyzację w szkołach.

 

Ilustracja: http://quotesgram.com/peter-higgs-quotes/

Początek strony