13.01.2016 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 102:
FIZYKA Medyczna XXI wieku

prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski

Zakład Fizyki Medycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Fizyką medyczną nazywamy ten dział fizyki, który jest związany z diagnostyką i terapią medyczną. Jeżeli zastanowimy się nad współczesnymi metodami diagnostyki medycznej takimi chociażby jak tomografy komputerowe CT czy tomografy magnetycznego rezonansu jądrowego tzw. MRI nie wspominając już o najnowszych tonografach PET, to możemy łatwo zauważyć, że wszystkie te metody diagnostyczne wywodzą się z laboratoriów i prac fizyków. To samo możemy stwierdzić w stosunku do metod terapeutycznych w szczególności do radioterapii czyli metody zwalczania różnego rodzaju nowotworów.

Fizycy medyczni są niezbędni w planowaniu leczenia promieniowaniem jonizującym, w kontrolowaniu poziomu narażenia np. personelu medycznego na promieniowanie jonizujące pochodzące od różnego rodzaju aparatów diagnostycznych i terapeutycznych. Obecnie fizycy medyczni pracują intensywnie także nad nowymi rodzajami leków tzw. nanolekami, czyli małymi cząsteczkami do których jest podłączony lek przeciwnowotworowy. Te nanoleki otwierają nowe możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia.
 
 
    Tak wygląda praca fizyka medycznego podczas planowania leczenia pacjenta z nowotworem. (zdj. WCO)   


Sylwetka:

Ryszard KRZYMINIEWSKI jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM, Kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej. Jego praca naukowa obejmuje tematykę związaną ze spektroskopią elektronowego rezonansu paramagnetycznego, z analizą sygnałów bioelektrycznych i z rozwojem diagnostyki medycznej. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie. Doprowadził do utworzenia na Wydziale Fizyki UAM nowej specjalności - fizyki medycznej. Pełni funkcję koordynatora tej specjalności współpracując z poznańską Akademią Medyczną. Jest twórcą nowej metody diagnozowania chorób serca - elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości sygnałowej.

Początek strony