16.12.2015 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 101:
AKUSTYKA dźwięków muzycznych

prof. dr hab. Rufin Makarewicz

Instytut Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Film:

Odbiór obrazu wideo w tym oknie wymaga zaktualizowanej w przeglądarce instalacji wtyczki
Windows Media Player


Alternatywnie, można otworzyć film bezpośrednio w   

Wykład oraz  jego transmisję i postprodukcję DVD
realizuje zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM

 

Streszczenie:

Muzyka to zmienne w czasie trzy atrybuty-cechy: wysokość, głośność i barwa. Są to atrybuty subiektywne, powstające w mózgu. Mechanizm ich powstawania warunkuje ewolucja człowieka oraz obiektywne cechy sygnału akustycznego, związane ze zmiennym w czasie ciśnieniem.

Akustyka pokazuje drogi prowadzącej od "periodycznych zmian ciśnienia w powietrzu" do "piękna i szczęścia", jakie daje muzyka.  


 

Sylwetka:

Profesor i dyrektor Instytutu Akustyki na UAM w Poznaniu. Napisał 5 książek, ponad 80 prac naukowych i kilkanaście opracowań technicznych. Przez wiele lat prowadził badania naukowe m.in. w USA (Gainesville oraz MIT w Cambridge k. Bostonu), w Niemczech (Getynga) oraz w Japonii (Fukuoka). Jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych oraz towarzystw naukowych. Śpiewa i gra na fortepianie standardy muzyki rozrywkowej. Twierdzi, że jego największym osiągnięciem było prowadzenie 100 par w polonezie z figurami.

 

Ilustracja: http://www.mirror.co.uk

Początek strony