Elektronika cyfrowa/urządzenia mobilne - 1 grupa
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: dr M. Baranowski
Realizacja mgr inż. Szymon Krakowski

Intensywnie rozwijający się trend Internetu Rzeczy i druku 3D budzi znaczące oczekiwania wobec technologii, która ma poprawić codzienne życie ludzi, a nawet funkcjonowanie całych społeczeństw i światowej gospodarki.

Podczas warsztatów w Laboratorium Elektroniki zostaną zaprezentowane najciekawsze projekty elektroniczne studentów oraz zaawansowany park maszynowy. Być może kreatywny pomysł będzie przyczynkiem do stworzenia innowacyjnego rozwiązania?

Początek strony