ARCHIWUM FILMOWE

14.12.2016 r.,  godz.10:45 - 12:00

WYKŁAD 108:
DŹWIĘKI WOKÓŁ NAS

Prof. dr hab. Rufin Makarewicz

Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM

Film:

Streszczenie:

Prawie każdy dźwięk składa się z tonów o różnych częstotliwościach, tak jak każda molekuła zbudowana z atomów wodoru, tlenu, węgla, itd. Z kolei tworzące nasz świat molekuły zawierają w sobie różne liczby wodoru, tlenu, węgla i innych pierwiastków. Podobnie otaczające nas dźwięki różnią się amplitudą poszczególnych tonów. Kiedy przeważają niskie składowe - basy, wtedy barwa dźwięku jest ciemna, raczej przyjemna. Kiedy zbyt dużą przewagę mają tony wysokie, barwa staje się jasna i irytująca. Dźwięk taki jest niepożądany i nosi nazwę hałasu. W pływ na barwę mają zjawiska towarzyszące propagacji fal akustycznych w powietrzu. I o tym będzie na wykładzie.

Sylwetka:

Profesor i dyrektor Instytutu Akustyki na UAM w Poznaniu. Napisał 5 książek, ponad 80 prac naukowych i kilkanaście opracowań technicznych. Przez wiele lat prowadził badania naukowe m.in. w USA (Gainesville oraz MIT w Cambridge k. Bostonu), w Niemczech (Getynga) oraz w Japonii (Fukuoka). Jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych oraz towarzystw naukowych. Śpiewa i gra na fortepianie standardy muzyki rozrywkowej. Twierdzi, że jego największym osiągnięciem było prowadzenie 100 par w polonezie z figurami.

WYKŁADY OTWARTE 2016-2017

Początek strony